Dân biểu Tiểu bang Michelle Cook, Phó Chủ tịch Hạ viện CT, cùng Travis khai mạc Phiên họp Lập pháp và Năm bầu cử 2024. Họ thảo luận về các ưu tiên lập pháp, tham gia vào cộng đồng của bạn và cô ấy công bố quyết định của mình cho năm bầu cử sắp tới.