Bữa tiệc của bạn

Đảng Dân chủ Connecticut

Hơn bao giờ hết, Connecticut cần sự lãnh đạo mạnh mẽ của đảng Dân chủ để phát huy những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được và đưa bang của chúng ta tiến lên phía trước.

Đưa Connecticut về phía trước

Việc bầu chọn Tổng thống Biden tốn rất nhiều công sức. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Trên toàn tiểu bang của chúng ta, Đảng Dân chủ Connecticut đang đấu tranh cho các giá trị của chúng ta bằng cách yêu cầu các đảng viên Cộng hòa phải chịu trách nhiệm và nỗ lực bầu chọn các đảng viên Đảng Dân chủ vào MỌI văn phòng ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });