Đảng Dân chủ Connecticut

Đưa Connecticut về phía trước

Đảng Dân chủ Connecticut đang đấu tranh cho các giá trị của chúng ta bằng cách yêu cầu các đảng viên Cộng hòa phải chịu trách nhiệm và nỗ lực bầu ra các đảng viên Đảng Dân chủ ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Đảng Dân chủ bầu cử

Hãy giúp chúng tôi chống lại

Các nhà hoạt động và tổ chức dân chủ đang tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, nhưng để chống lại chủ nghĩa cực đoan GOP, hãy bầu chọn các đảng viên Đảng Dân chủ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy giúp chúng tôi chống trả.

Đăng ký
Nhận mới nhất

Theo kịp đảng Dân chủ Connecticut

Cập nhật thông tin với tất cả các Tin mới nhất và hoạt động xã hội trên FacebookTwitterInstagram.

Thông Cáo Báo Chí/25 Tháng Mười

Tuyên bố của Chủ tịch Đảng Dân chủ CT Nancy DiNardo về Chủ tịch mới của Hạ viện Hoa Kỳ.

Thông Cáo Báo Chí/12 Tháng Mười

Đảng Dân chủ Connecticut cử 74 đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ vào tháng XNUMX 

Thông Cáo Báo Chí/Ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX

Chủ tịch CT Dems về việc thông qua luật để tiến tới bầu cử sơ bộ Tổng thống

Chủ tịch bang đảng Dân chủ Nancy DiNardo trong cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng để dời ngày bầu cử sơ bộ Tổng thống.

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay