họp kín

Các cuộc họp kín của CT Dems là một cách để tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua vận động, tổ chức và nâng cao nhận thức về các chính sách và luật pháp có tác động đến các nhu cầu và vấn đề cụ thể xung quanh mỗi cộng đồng họp kín.

Các cuộc họp kín tiến hành các cuộc họp thường xuyên, mời diễn giả khách mời, tổ chức các hoạt động xã hội và phát triển các chiến lược để tạo ra sự thay đổi trong CT. Các cuộc họp kín được thiết lập để mở rộng số lượng đảng viên và sự đa dạng trong khi vẫn duy trì nguyên tắc rằng chúng ta sẽ thắng cử khi chúng ta cùng nhau tiến lên với tư cách là một Đảng Dân chủ.

Hành động
Họp kín AAPI
[email được bảo vệ]
Hành động
cuộc họp kín của người da đen
[email được bảo vệ]
Hành động
Hội người khuyết tật
[email được bảo vệ]
Hành động
Nhóm người gốc Tây Ban Nha hợp tác với CHDC
[email được bảo vệ]
Hành động
Hội đồng LGBTQ+
[email được bảo vệ]
Hành động
cuộc họp kín của người Hồi giáo
[email được bảo vệ]
Hành động
Hội nghị các thị trấn nhỏ
[email được bảo vệ]
Hành động
Cựu chiến binh Caucus
[email được bảo vệ]
Hành động
cuộc họp kín của phụ nữ
[email được bảo vệ]
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });