Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

họp kín

Các cuộc họp kín của CT Dems là một cách để tăng cường sự tham gia của cộng đồng thông qua vận động, tổ chức và nâng cao nhận thức về các chính sách và luật pháp tác động đến các nhu cầu và vấn đề cụ thể xung quanh mỗi cộng đồng họp kín.

Caucuses tiến hành các cuộc họp thường xuyên, mời các diễn giả khách mời, tổ chức các chức năng xã hội và phát triển các chiến lược để tạo ra sự thay đổi trong CT. Các cuộc họp kín được thiết lập để mở rộng thành viên và sự đa dạng của đảng trong khi duy trì nguyên tắc rằng chúng ta thắng cuộc bầu cử khi chúng ta cùng tiến lên với tư cách là một Đảng Dân chủ.

Hành động
Cuộc họp kín của AAPI
Hành động
Caucus đen
Hành động
Caucus dành cho người khuyết tật
Hành động
Người Tây Ban Nha Caucus hợp tác với CHDC
Hành động
LGBTQ + Caucus
Hành động
Các thị trấn nhỏ Caucus
Hành động
Cựu chiến binh Caucus
Hành động
Cuộc họp kín của phụ nữ
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »