Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Tham Gia

Trung tâm Hành động

Hành động
Tình nguyện viên với Đảng viên Đảng Dân chủ Connecticut
Hành động
Tổ chức sự kiện chiến dịch
Hành động
Tham gia để giúp bầu các đảng viên Dân chủ trên khắp Connecticut
Hành động
Nhận tin tức, hành động và cập nhật mới nhất từ ​​Đảng viên Đảng Dân chủ Connecticut
Hành động
Tham gia một cuộc họp kín
Hành động
Được kết nối với các thành viên Đảng Dân chủ Connecticut trong cộng đồng của bạn
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »