Tuyên bố Splash

Đường dây nóng bảo vệ cử tri

Nếu bạn gặp phải bất kì vấn đề đăng ký bỏ phiếu, lấy phiếu bầu hoặc bỏ phiếu, vui lòng gọi 24 giờ một ngày:

1-833-593-0134

Các câu hỏi hoặc thắc mắc về việc bỏ phiếu trong CT:

Đảng của bạn

Liên hệ Chúng tôi

Hãy liên lạc

Có một câu hỏi hoặc yêu cầu? Chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​từ bạn - hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ.

Thắc mắc chung: info@ctdems.org
Văn phòng: 860-560-1775
Đảng Dân chủ Connecticut
750 Phố chính, Phòng 1108-3
Hartford, CT 06103

 

Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »