Bữa tiệc của bạn

Viên chức dân cử

Viên chức Hiến pháp


 

Ned Lamont
Thống đốc
Susan Bysiewicz
Trung tướng
Stephanie Thomas
Ngoại trưởng
Erick Russell
Thủ quỹ nhà nước
Sean Scanlon
Kiểm soát viên
William Tống
Tổng chưởng lý

Phái đoàn Quốc hội


 

Richard Blumental
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Chris Murphy
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
John Larson
Đại diện Hoa Kỳ
Joe Courtney
Đại diện Hoa Kỳ
Rosa DeLauro
Đại diện Hoa Kỳ
Jim Hime
Đại diện Hoa Kỳ
Jahana Hayes
Đại diện Hoa Kỳ

Lãnh đạo lập pháp


 

Martin Looney
Chủ tịch Thượng viện lâm thời
Matt Ritter
Chủ tịch Hạ viện
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });