Đảng của bạn

Viên chức dân cử

Các quan chức hiến pháp


 

Ned Lamont
Thống đốc
Susan Bysiewicz
Trung tướng
Mark Kohler
Ngoại trưởng
Shawn bằng gỗ
Thủ quỹ nhà nước
Natalie Braswell
Kiểm soát viên
William Tong
Tổng chưởng lý

Đoàn đại biểu Quốc hội


 

Richard Blumenthal
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
Chris Murphy
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ
John Larson
Đại diện Hoa Kỳ
Joe Courtney
Đại diện Hoa Kỳ
Rosa DeLauro
Đại diện Hoa Kỳ
Jim Himes
Đại diện Hoa Kỳ
Jahana Hayes
Đại diện Hoa Kỳ

Lãnh đạo lập pháp


 

Martin Looney
Chủ tịch Thượng viện Pro Tem
Matt Ritter
Chủ tịch Hạ viện
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
Translate »