CT bỏ phiếu SỚM cho cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống và chúng tôi sẽ quay lại với tất cả thông tin về điều đó, một số dự luật trước cơ quan lập pháp tiểu bang và cuộc nói chuyện chuyên sâu với Hạ nghị sĩ Christine Palm về Đạo luật Bảo vệ Khí hậu.