Tin tức

Tháng Mười Một 14, 2017 / Tin tức

Nhiều người đang nói: Kế hoạch thuế của Đảng Cộng hòa thật khủng khiếp đối với Connecticut

Trong khi kế hoạch thuế của Đảng Cộng hòa cung cấp những khoản trợ cấp khổng lồ cho những người giàu có thì cư dân tầng lớp trung lưu Connecticut sẽ gặp khó khăn với dự luật - và chứng kiến ​​mức tăng thuế khổng lồ. Đảng Dân chủ Connecticut đang đấu tranh cho tầng lớp trung lưu và nỗ lực ngăn chặn dự luật ngược này.

1 2 3 4 5 ... 20
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });