8 Tháng Năm, 2024/Thông Cáo Báo Chí

Tuyên bố của Chủ tịch Đảng Dân chủ Connecticut Nancy DiNardo về cuộc xung đột ở Gaza và Israel

Đảng Dân chủ Connecticut đại diện cho một liên minh tiếng nói đa dạng từ khắp tiểu bang của chúng ta. Với tư cách là một đảng, chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và chia sẻ niềm tin chung rằng mạng sống của mỗi con người đều có giá trị, bất kể đức tin hay sắc tộc. Chúng tôi bày tỏ nỗi đau buồn vô cùng trước những mất mát về nhân mạng và nỗi đau khổ mà người dân ở Gaza, Bờ Tây, Israel và khu vực rộng lớn hơn phải chịu đựng. Chúng tôi cam kết đạt được hòa bình lâu dài và tìm cách chấm dứt xung đột vũ trang trên toàn cầu.

Chúng tôi tiếp tục lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bài Do Thái, bài Hồi giáo và lời nói căm thù cả ở nước ngoài và trong cộng đồng của chúng tôi. Để đoàn kết với các thành viên từ các cộng đồng khác nhau, chúng tôi ủng hộ một giải pháp chính trị thừa nhận tính nhân văn chung của cả người Israel và người Palestine và tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người. Chúng tôi ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình và viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho Gaza.