2024 Quy ước

Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ được tổ chức tại Chicago vào tháng 11. Các đại hội ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ của Connecticut cho các chức vụ lập pháp liên bang và tiểu bang diễn ra từ ngày 15 đến ngày 2024 tháng XNUMX năm XNUMX.

Hội nghị quốc gia dân chủ
Tháng Tám 19-22
Hội nghị toàn tiểu bang
11 Tháng Năm
Công ước của Quốc hội
13 Tháng Năm
Đại hội Thượng viện CT
14 Tháng Năm
Hội nghị CT House
May15
Ký tên thỉnh nguyện

Mở rộng quyền biểu quyết

Tình nguyện bây giờ Đăng ký để Bình chọn Tặng ngày hôm nay
ttd_dom_ready( function() { if (typeof TTDUniversalPixelApi === 'function') { var UniversalPixelApi = new TTDUniversalPixelApi(); UniversalPixelApi.init("crv4tl8", ["x8mynfl"], "https://insight.adsrvr.org /lần theo dấu vết"); } });